உலகில் எதுக்குமே ஒரு விலை உண்டு.
ஆனால்
உன் குழி விழும் கண்ணத்திற்கும் அதில் உள்ள
மச்சத்திற்கும்
விலை ஏது??????

2015-11-28 16:11:24 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

default thumb image

Arrangements to conduct Jallikattu despite

Find the four hidden words

Find the four hidden words

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing Pencil Drawing

Amazing Pencil Drawing

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Chennai 18 month old child

Chennai 18 month old child

Beautiful Sri Dhivya

Beautiful Sri Dhivya

Unique Faucets With LED Lights

Unique Faucets With LED Lights

True Words

True Words

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.