உலகில் எதுக்குமே ஒரு விலை உண்டு.
ஆனால்
உன் குழி விழும் கண்ணத்திற்கும் அதில் உள்ள
மச்சத்திற்கும்
விலை ஏது??????

2015-11-28 16:11:24 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

Beautiful Places In The World

Beautiful Places In The World

I should break your face

I should break your face

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing Pencil Drawing

Amazing Pencil Drawing

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Mothers Love

Mothers Love

default thumb image

Ashok Kumar Singh of JDU

I like you vs I

I like you vs I

Kendall Jenner Wallpaper

Kendall Jenner Wallpaper

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.