காதலி: நம் காதலை ஏன் அப்பாகிட்ட சொல்ல அவசரப்படுத்துறீங்க...?
காதலன்: அப்பதான் உனக்கு வேற இடத்தில் சீக்கிரம் மாப்பிள்ளை பார்ப்பார்.

2015-12-05 01:51:47 by myilsamy

Related Tufs

default thumb image

10

Tamil Funny Conversation

Tamil Funny Conversation

Funny picturespoliticians Vs Dogs

Funny picturespoliticians Vs Dogs

default thumb image

Late CM Jayalalithaas Niece Deepa

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

Related Tuf

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Happy New Year Quote

Happy New Year Quote

NASA gives nod to quieter

NASA gives nod to quieter

A beautiful life begins with

A beautiful life begins with

7yr Old School Kid Brutually

7yr Old School Kid Brutually

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.