share         Photo was taken inside the very remote Mount Bosavi      Completed Hunting

உலகின் மிகப்பெரிய வாழை இனம் !
ப்ப்ப்ப்ப்ப்பா!!!!!
எல்லாரும் பார்க்கட்டும் share பண்ணி விடுங்க!

இந்த புகைப்படங்கள் பாப்புவா நியூ கினி என்னும் நாட்டில் உள்ள போசவி கிரேட்டர் என்னும் அடர்ந்த மலைப்பகுதியில் மிகவும் உட்புறமாக [Photo was taken inside the very remote Mount Bosavi Crater.]உள்ள பகுதியில் எடுக்கப்பட்டவை ஆகும்.இந்தவகை வாழை இலைகளை தற்காலிக தாங்கும் குடிசைகளுக்குப் [Completed Hunting Camp]பயன்படுத்துவார்கள்.மிகவும் அபூர்வ உயிர் இனங்கள் நிறைந்த இப்பகுதி ஆராய்சியாளர்களுக்கும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் அருமையான இடம்.

2015-12-14 19:59:37 by yamuna

Related Tufs

Beauty Tips Banana Face Mask

Beauty Tips Banana Face Mask

How to whiten your teeth

How to whiten your teeth

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

1 2

Related Tuf

Related Tuf

Put a frog in a

Put a frog in a

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Beauty

Beauty

default thumb image

Related Tuf

Cranberry juice can cure the

Cranberry juice can cure the

Bigg Boss Tamil Memes

Bigg Boss Tamil Memes

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.