300

வரலாறு காணாத கனமழை வடக்கு இங்கிலாந்தை தடம் தெரியாமல் அழித்து இருக்கிறது. லாங்கஷைர் & யோர்க்‌ஷைரில் வசித்த மக்கள் வீடுகளில் இருந்து பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். மான்செஸ்டர் & லீட்ஸ் நதிகள் வழிந்தோடி வருகின்றது. இங்கிலாந்து, வேல்ஸ், ஸ்காட்லாந்தை பகுதிகளில் 300 வெள்ள அபாய எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன.

2015-12-27 15:44:47 by sundu

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

GL 1955 200

GL 1955 200

A beautiful scene from the

A beautiful scene from the

Beautiful house

Beautiful house

Beautiful house

Beautiful house

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Rachhpal Singh of AITC WINS

Rachhpal Singh of AITC WINS

Sendrayan wedding photo

Sendrayan wedding photo

SC puts on hold child

SC puts on hold child

Dinen Roy of AITC WINS

Dinen Roy of AITC WINS

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.