நாசா எச்சரிக்கை: 3 அடிகள் வரை உயரும் கடல் மட்டம்

நாசா எச்சரிக்கை: 3 அடிகள் வரை உயரும் கடல் மட்டம் maalaimalar.com

புவி வெப்பமடைதலால் உருகும் பனி மலைகள், மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் ஆகிய காரணங்களால் கடல் மட்டத்தின் அளவு மூன்று அடி உயரும் என்று நாசா ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

2015-08-29 10:13:16 by Priyadharshini

Related Tufs

default thumb image

NASA sattelite video201739s hurricane season

default thumb image

NASAs Cassini Last Pictures

default thumb image

Emails tweets too causing climate

New findings published today in

New findings published today in

Akkineni Nagarjuna turns 57

Akkineni Nagarjuna turns 57

default thumb image

Related Tuf

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Thai Pongal Wishes Card

Thai Pongal Wishes Card

Fire destroys National Museum of

Fire destroys National Museum of

Its Life

Its Life

Admit it it you have

Admit it it you have

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.