நீல வானம்.. நீயும் நானும்.... ஏதேதோ தேசங்களை சேர்க்கின்ற நேசம் தன்னை...
நாம் வாழ்ந்த வாழ்விற்கு சான்றாவது இன்னொரு உயிர் தானடி....

-----------------------------------------------------
நீல வானம்.. நீயும் நானும்...
கண்களே........ பாஷையாய்.... கைகளே... ஆசையாய்....
வையமே... கோயிலாய்... வானமே... வாயிலாய்....
பால்வெளி... பாயிலே... சாய்ந்து... நாம் கூடுவோம்....
இனி நீ என்று நான் என்று இரு வேறு ஆளில்லையே
நீல... வானம்... (The blue sky)
நீயும்.. நானும்... (You and I)
Chorus:
Saayorae.. Thari.. Rutha .. Hey hey..

ஏதேதோ.. தேசங்களை சேர்க்கின்ற நேசம் தன்னை...
நீ பாதி நான் பாதியாய் கோர்க்கின்ற பாசம் தன்னை...
காதல் என்று பெயர் சுட்டியே காலம் தந்த சொந்தம் இது..
என்னை போலே பெண் குழந்தை உன்னை போல் ஒரு ஆண் குழந்தை..
நாம் வாழ்ந்த வாழ்விற்கு சான்றாவது இன்னொரு உயிர் தானடி...
நீல... வானம்...
நீயும்.. நானும்...
Chorus:
பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
பல கோடி நூறாயிரம்..
பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
பல கோடி நூறாயிரம்..
பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
பல கோடி நூறாயிரம்..
Male:
ஆறாத காயங்களை ஆற்றும் நாம் நேசம் தன்னை..
மாளாத சோகங்களை மாய்த்திடும் மாயம் தன்னை..
செய்யும் விந்தை காதலுக்கு கை வந்ததொரு கலை தானடி..
உன்னை என்னை ஒற்றி ஒற்றி உயிர் செய்யும் மாயமும் அது தானடிநாம் வாழ்ந்த வாழ்விற்கு சான்றாவது இன்னொரு உயிர் தானடி...
நீல... வானம்...
நீயும்.. நானும்...

2017-06-17 21:53:24 by Rajesh Kumar
HOT

Pro-Hindu group files PIL against Actor Kamal Haasan for alleged derogatory remarks on Mahabharata newsreporter.in

ProHindu group files PIL against Actor Kamal Haasan for alleged derogatory remarks on Mahabharata

Tamil superstar Kamal Haasan, known for speaking his mind, has courted trouble, once again. This time he has ruffled a pro-Hindu group's feathers by allegedly making derogatory remarks against the Hindu community.The members of Hindu Makkal Katchi in Tamil Nadu filed a Public Interest Litigation in Tirunelveli District Court against actor Kamal Haasan for alleged derogatory remarks on Hindus, reported ANI.

Recently, the actor had commented about Mahabharata, the ancient Hindu epic, during an interview.

2017-03-22 10:11:29 by Manikandan

Kamal Tweets Troll Funny Memes Kamal Tweets Troll Funny Memes

2017-03-05 18:40:01 by Mohamed Youssef

Mudinja Meaning Kandu Pudi!! Mudinja Meaning Kandu Pudi

2017-02-21 18:37:41 by Manikandan
HOT

Kamal's Reply To Subramanian Swamy's Tweet Kamals Reply To Subramanian Swamys Tweet

2017-02-21 18:36:19 by William James
Back to Top
tufing promo

Popular Tufs

default thumb image

Funny Video Hilarious Summer Vs

default thumb image

Gemini Ganeshanum Suruli Raajanum Movie

PM Narendra Modi wishes nation

PM Narendra Modi wishes nation

WI 933 200

WI 933 200

Kamal Haasan Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Kamal Haasan category.