ஒரு குட்டிக்கதை

ஒரு கட்டுமான எஞ்சினியர்…
13 வது… மாடியிலே வேலை செய்து
கொண்டு இருந்தார்…
.
ஒரு
முக்கியமான வேலை…
.
கீழே ஐந்தாவது
மாடியில் வேலை செய்து கொண்டு
இருந்த கொத்தனாருக்கு முக்கியமான
செய்தி சொல்ல வேண்டும்…
.
செல் போனில் கொத்தனாரை
கூப்பிட்டார் எஞ்சினியர்..
.
ம்ஹும்..கொத்தனார் வேலை
மும்முரத்தில்,
சித்தாளுடன் பேசிக் கொண்ட இருந்தார்…
.
போனை எடுக்க
வில்லை..
.
என்ஜினியரும் உரக்க கத்திப் பார்த்தார்..
.
அப்பொழுதும்.. கொத்தனார்.. மேலே
பார்க்கவில்லை…
.
இவ்வளவுக்கும்…
கொத்தனார் வேலை செய்யும் இடத்தில்
இருந்து , அவரால் என்ஜினியரை
நன்றாகப் பார்க்க முடியும்…
.
எஞ்சினியர் என்ன செய்வதென்று
யோசித்தார்…
.
ஒரு பத்து ரூபாய்
நோட்டை எடுத்து,
மேலே இருந்து,
கொத்தனார் அருகில் போட்டார்…
.
ரூபாயைப் பார்த்த கொத்தனார்,
அதை எடுத்து பையில் போட்டுக்
கொண்டார்…
.
ஆனால்சற்றும் மேல் நோக்கிப் பார்க்கவில்லை…
.
என்ஜினியருக்கு ஒரே கோபம்..
.
இருந்தாலும் பொறுத்துக் கொண்டு…
.
ஒரு ஐநூறு ரூபாயை கொத்தனார் மேல் போட்டார்…
.
அதையும்
எடுத்து சட்டைப் பையில் வைத்துக்
கொண்டு…
கொத்தனார் மும்முரமாக
இருந்தார்…
.
எஞ்சினியர்.. பொறுமை
இழந்து
ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து,
கொத்தனார் மீது போட்டார்…
.
அது அவரது தோள் மீது பட்டு நல்ல
வலியோடு, மேலே பார்த்தார்…
.
அப்பொழுதுதான் எஞ்சினியர் தன்னை
அழைத்தார் என்பதை உணர்ந்தார்…
.
மனிதனும்
அப்படித்தான்….

மேலே இருந்து இறைவன் அவனை அழைப்பது
அவனுக்கு புரிவதில்லை… உலக மாயைகளில், சிக்கித் தவிக்கின்றான்...

இறைவன் அவனுக்கு அருட்கொடைகளை அளிக்கின்றான்...

அப்பொழுதும் அவன் இறைவனை
ஏறிட்டுப் பார்ப்பதில்லை...

ஆனால் ஒரு
துன்பம் நேரும் பொழுது தான் இறைவனை ஏறிட்டுப் பார்க்கின்றான்.

துன்பங்கள் வரும் நேரம்…
இறைவன்
உன்னைத் தேடி அழைக்கும் நேரம்
என்று பொருள்.

படித்ததில் பிடித்தது.....

2017-08-30 09:59:49 by SekarGV

En Photo-eh Anju Seconds la Share Pannunu Naan Sonnana?? En Photoeh Anju Seconds la Share Pannunu Naan Sonnana

2017-05-08 14:01:55 by Mohamed Youssef

If You Love God... || Funny Messages If You Love  Funny Messages

2017-03-15 19:50:01 by Manikandan

God is great

God is great

2017-01-26 13:00:47 by krishnaveni_762
HOT

Dont give up

Don't give up

2016-08-11 09:58:51 by muthamil

God Knows

God Knows

2016-07-01 13:32:42 by Vino
HOT

What God knows about me is

What God knows about me is important..

2016-07-01 10:36:12 by Gobinath_653

Project God

1. Humanity
2. Charity
3. Kindness Project God

2016-06-18 14:23:36 by VaishuONE DAY WHEN I DECIDED TO QUIT

I quit my job, my relationship, my spirituality… I wanted to quit my life.

I went to the woods to have one last talk with God

“God”, I asked,

“Can you give me one good reason not to quit?”

His answer surprised me…

“Look around”, He said. “Do you see the fern and the bamboo?”

“Yes”, I replied.

“When I planted the fern and the bamboo seeds, I took very good care of them.

I gave them light.I gave them water.The fern quickly grew from the earth.

Its brilliant green covered the floor.Yet nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo.In the second year the Fern grew more vibrant and plentiful.

And again, nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. He said.

“In year three there was still nothing from the bamboo seed.But I would not quit.

In year four, again, there was nothing from the bamboo seed. I would not quit.” He said.

“Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth. Compared to the fern it was seemingly small and insignificant…But just 6 months later the bamboo rose to over 100 feet tall.

It had spent the five years growing roots. Those roots made it strong and gave it what it needed to survive.I would not give any of my creations a challenge it could not handle.”

He asked me. “Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have actually been growing roots”.

“I would not quit on the bamboo.I will never quit on you.”

“Don’t compare yourself to others.” He said.”The bamboo had a different Purpose than the fern. Yet they both make the forest beautiful.” “Your time will come”, God said to me.

“You will rise high”.

“How high should I rise?” I asked.

“How high will the bamboo rise?” He asked in return.

“As high as it can?” I questioned.”Yes.” He said, “Give Me glory by rising as high as you can.”

I left the forest and brought back this story.I hope these words can help you see that God will never give up on you. Never, Never, Never, Give up.

Don’t tell the Lord how big the problem is, tell the problem how Great the Lord is!

2016-05-31 08:34:48 by Sanju
Back to Top
profile picture

Popular Tufs

That reaction when your kids

That reaction when your kids

When my bestie talks to

When my bestie talks to

Amazing fact of the day

Amazing fact of the day

Yelling at a Dog when

Yelling at a Dog when

God Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the God category.