நச் கதை..!
சாலை ஓரமாக நின்றிருந்தேன். ஆட்டோவில் வந்த ஒரு கும்பல் தடதடவென என்னைச் சூழ்ந்துகொண்டது. எல்லோரது கையிலும் ஆயுதங்கள். என்னைக் குறிவைத்துதான் வந்திருக்கிறார்கள் என்பது எனக்குப் புரிந்துவிட்டது. அந்த வழியாகப் போகிற யாராவது எனக்கு ஆதரவாக உதவிக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்த்தேன். எல்லோரும் ஏதோ சினிமா ஷூட்டிங் போல வேடிக்கை பார்த்தபடி நின்றிருந்தார்கள். ஒருவன் என்னை எட்ட இருந்தே கயிற்றை வீசி இழுந்தான். இன்னொருவன் என்னை ஓங்கி வெட்டினான்.

''அய்யோ! இப்படி அநியாயம் பண்றீங்களேடா... விடுங்கடா!'' என்று கத்தினாள் ஒரு பாட்டி. ''சும்மா கத்தாதேமா... ஒரு கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட்டு! இந்த ரோடை அகலப்படுத்த திட்டம் போட்டா... நந்தி மாதிரி குறுக்கே இடஞ்சல் பண்ணா இதான் கெதி!'' என்றவன் உரக்கக் கத்தினான், ''சீக்கிரம் வெட்டிச் சாய்ங்கடா அந்த மரத்தை!''

--விகடன்

2017-09-25 10:58:07 by sekar
HOT

Some one asked me ....how is life going ?I smiled & said .... something like this withfriendship.com

Some one asked me ....how is life going ?I smiled & said .... something like this

2017-09-18 14:54:54 by SekarGV
HOT

Be Proud of your scars withfriendship.com

Be Proud of your scars

2017-09-12 14:14:17 by SekarGV
HOT

keep smiling

keep smiling

2017-09-06 11:36:46 by thulasi
HOT

Strange but true...!!!!!
1 - Inspite of so many colors - Black & White is considered Class.
2 - Inspite of so many voices words & sounds - Silence is considered ultimate.
3 - Inspite of so much to eat - Fasting is considered healthy.
4 - Inspite of so much to travel & explore - Meditating under trees & mountains is considered superior.
5 - Inspite of so much to see - Closing your eyes & looking within is Apex.
6 - Inspite of listening to all the outside world - Voice from inside You is eternal.
7 - Inspite of a Sweet charming Life - A Peaceful Soul is Solace & Divine.

Trust your Senses. Live a Great Life.

2017-09-05 16:16:46 by SekarGV
HOT

For all woman... Make sure that every woman in your life reads this:

1.Take care of your health. Spend time n money on maintaining yourself.

2.Learn to be independent. Its perfectly ok to not earn, but its important to be independent.

3.Learn to ride that bike or drive that car. You don't always need an escort!

4.Learn about investments and taxes. Its not necessary to have someone else manage your savings n earnings all your life.

5.Plan and save for your own gifts n desires. You don't always need a boyfriend or husband or your dad to buy you something you love. Gift yourself!

6.take equal responsibility of your parents. Its not acceptable to expect everything from your brother every time.

8.Let the father take care of the unwell child once in a while. Its ok. Your career is equally important and the father is equally responsible.

9.Let other family members take care of your kitchen sometimes. Its ok if the kitchen platform is exceptionally unclean or sink is full of dirty vessels. Relax n take that break!

10.Help the other woman, even if you dont like her ;) You never know what her battles are. Empower the needy ones, like your maids. Teach her basics of hygiene, education and finances.

11.Create a support system. Its ok to get on well with inlaws! Not every family needs to have a saas-bahu drama.

12.Have some friends (men and women) beyond your husband's or boyfriend's group. Its ok ! Spend some time away from family with your friends.

13.Its ok to not cry. Not all women need to be senti all the time ;)

14. Be vigilant, be prepared to handle tough situations. When things go wrong, try to be balanced and find way out of your problems. You don't need to play the victim.

15. Find time to read and keep yourself updated.

16.Raise independent, caring and health conscious kids. Make all family members equally accountable and responsible.

17. Create different girlie groups. Share your problems and seek opinions. Finally take your own decision and be confident about it.

18. Spend some time doing what you like, even if its just sitting idle. Dont feel guilty about it, just because others feel its worthless.

19. Believe in yourself...... . If you don't, no one else will

2017-09-05 16:15:08 by SekarGV
HOT

This is a thoughtprovoking This picture was taken in the Harbin Provincial A cancer patient carrying a bag full of money asked the doctor to save her life and she has plenty of money to pay But the doctor said he cannot do anything as her cancer is in the final She was so angry and frustrated that she threw the money across the hospitals entire Shouting whats the use of having the money what is the use of having the Money cannot buy health money cannot buy time money cannot buy It makes great sense to maintain good health while we are

This is a thought-provoking picture. This picture was taken in the Harbin Provincial Hospital. A cancer patient carrying a bag full of money asked the doctor to save her life and she has plenty of money to pay him. But the doctor said he cannot do anything as her cancer is in the final stage. She was so angry and frustrated that she threw the money across the hospital's entire corridor. Shouting "what`s the use of having the money" "what is the use of having the money." "Money cannot buy health, money cannot buy time, money cannot buy life." It makes great sense to maintain good health while we are healthy.

2017-08-30 10:11:52 by SekarGV
HOT

To Be

To Be Happy..

2017-08-10 10:52:14 by SekarGV
HOT

Never forget those who helped you on your way

Never forget those who helped you on your way up..

2017-08-08 12:41:57 by SekarGV

Enjoy your own

Enjoy your own company..

2017-08-05 11:01:30 by SekarGV
Back to Top

Popular Tufs

default thumb image

The Best Fails of June

World Peace and Understanding Day

World Peace and Understanding Day

Rahul Gandhi Elected Congress Party

Rahul Gandhi Elected Congress Party

Nonbailable warrants against Baba Ramdev

Nonbailable warrants against Baba Ramdev

Life Messages Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Life Messages category.