நட்பு கவிதை || மீண்டும் ஜனனம் என்றால் அதில் நீயே வேண்டும்

2017-02-10 07:07:27 by Thomas Oliver

நட்பு கவிதை || நட்புக்காலம்

2017-02-10 07:07:03 by Sandra Collins

True Fact

True Fact

2016-05-12 01:48:56 by arul unique

உறவினர் வீட்டுக்கு சென்றேன் தூரத்து சொந்தம் என்று அறிமுகப்படுத்தினர்,
நண்பன் வீட்டுக்கு சென்றேன் என்னோட மச்சான் என்று அறிமுகப்படுத்தினான்,

2016-04-28 02:02:16 by arul unique
HOT

              3

இரையாக வந்த ஆடு, புலியின் உயிர் தோழனான அதிசயம்

ரஷ்யாவில் உள்ள பிரைமோர்ஸ்கி சஃபாரி பார்க்கில் வசிக்கிறது அமுர் என்ற 3 வயது சைபீரியப் புலி. கடந்த மாதம் புலியின் உணவுக்காக டிமுர் என்ற ஆட்டை உயிருடன் கூண்டுக்குள் அனுப்பி வைத்தனர். “மறுநாள் ஆடு உயிருடன் இருக்கப் போவதில்லை என்று நினைத்தோம். என்ன ஆச்சரியம், இரண்டும் நண்பர்களாகிவிட்டன. புலியும் ஆடும் ஒன்றாக நடை பயில்கின்றன. ஒன்றாக விளையாடுகின்றன. ஒன்றாக ஓய்வெடுக்கின்றன.

2016-04-01 00:47:12 by yamuna

Friendship

Friendship

2016-01-23 14:40:58 by keerthana

Friendship of true

Friendship of true friends.....

2016-01-19 04:10:35 by Sairabanu

Tamil quotes

Tamil quotes

2016-01-12 05:06:17 by te ramesh raj

Good girl friend is better than a

Good girl friend is better than a lover...

2016-01-11 10:15:36 by thulasi

Natpu

Natpu

2015-12-24 00:08:54 by te ramesh raj
Back to Top

Popular Tufs

Amazing Painting

Amazing Painting

SL 1303 250

SL 1303 250

At School function

At School function

Prime Minister Narendra Modi addresses

Prime Minister Narendra Modi addresses

Natpu Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Natpu category.