நச் கதை..!
சாலை ஓரமாக நின்றிருந்தேன். ஆட்டோவில் வந்த ஒரு கும்பல் தடதடவென என்னைச் சூழ்ந்துகொண்டது. எல்லோரது கையிலும் ஆயுதங்கள். என்னைக் குறிவைத்துதான் வந்திருக்கிறார்கள் என்பது எனக்குப் புரிந்துவிட்டது. அந்த வழியாகப் போகிற யாராவது எனக்கு ஆதரவாக உதவிக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்த்தேன். எல்லோரும் ஏதோ சினிமா ஷூட்டிங் போல வேடிக்கை பார்த்தபடி நின்றிருந்தார்கள். ஒருவன் என்னை எட்ட இருந்தே கயிற்றை வீசி இழுந்தான். இன்னொருவன் என்னை ஓங்கி வெட்டினான்.

''அய்யோ! இப்படி அநியாயம் பண்றீங்களேடா... விடுங்கடா!'' என்று கத்தினாள் ஒரு பாட்டி. ''சும்மா கத்தாதேமா... ஒரு கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட்டு! இந்த ரோடை அகலப்படுத்த திட்டம் போட்டா... நந்தி மாதிரி குறுக்கே இடஞ்சல் பண்ணா இதான் கெதி!'' என்றவன் உரக்கக் கத்தினான், ''சீக்கிரம் வெட்டிச் சாய்ங்கடா அந்த மரத்தை!''

--விகடன்

2017-09-25 10:58:07 by sekar
HOT

Change your

Change your perception...

2016-07-01 12:39:19 by Sanju
HOT

Short story The frozen bird

Short story: The frozen bird

2016-03-09 22:23:57 by Selvi

This left me speachless,,,,

Been to Laddakh for a week long family trip.
Local driver was 28 years old chap named Jigmet.
Jigmet's family consist of his parents, wife and two kid girls.

This was the conversation with Jigmet, during our drives in deep Himalayan Ranges.

Prashant -: At the end of this week tourist season in Laddakh will end. Are you planning to go to Goa, the way Nepali Workers from Hotels do ?

Jigmet -: No, I am local Laddakhi, so I won't go any where in winter.

Prashant -:What work will you do in winter ?

Jigmet -: Nothing, will sit up quietly at home ( chuckles and winks )

Prashant -: For six months, up to next April ?

Jigmet -: I have one option for working. It's to go to Siachen.

Prashant -: Siachen ? What you will do there ?

Jigmet -: Work as Loader for Indian Army.

Prashant -: You mean, you will join Indian Army as Jawan ?

Jigmet -: No, I have crossed age limit to join Army. This is a contract job for Indian Army. With my few friend drivers, I will travel 265 kilometers to Siachen Base camp, My medical examination will be done there to check, if I am fit enough for this job. If I am declared fit, then Army will issue us uniforms, shoes, warm clothing, helmets, etc, We will have to walk up mountains for 15 days to reach Siachen. There is no motorable road to reach Siachen. We will work there for 3 months.

Prashant -: What work will you do ?

Jigmet -: It is of loader. To carry load on our back from one chowki to other in Siachen. All supplies are airdropped there. We do the job of picking it up and carrying it in Chowki.

Prashant -: Why Army does not use Mules or vehicles for shifting of loads ?

Jigmet -: Siachen is a glacier. Trucks or other vehicle will not work there. Ice scooters make too much of sound, which will attract attention from enemy around there. Use of vehicle will result in firing from other side.We go out in the middle of night, generally around 2 am and pick up load silently and bring back to barracks. We can't even use a torch. Mules or horses cannot be used because at the altitude of 18875 feet, in winter temperature of minus 50 no animal will survive.

Prashant -: How can you lift load on your back where oxygen levels are low ?

Jigmet -: we carry maximum 15 kgs at a time. and we work maximum for 2 hours in a day. Rest of the time is for recapturing

Prashant -: That is very risky

Jigmet -: Many of my friend died there. Some of them fell in bottomless crevasses. Some got shot down by enemy bullets. The biggest danger we have in Siachen is of frost bites.

Prashant -: This is life threatening

Jigmet -: Yes, but it's rewarding, We are paid Rs 18000/- per month. Since all expenses are taken care of, we can save around Rs 50000/- in these three months. This money is precious for my family, for my daughter's education.and finally I have feeling that I am serving Army

the value of money and the life we have can be better understood after we read this.

Totally humbling.

2016-02-26 10:06:25 by Sanju

A young, well qualified Officer left the job, emigrated to Canada for better prospects and applied for a salesman's job at Vancouver's premier downtown department store. It was the biggest store in the world: you could get anything there.

The boss asked him, "Have you ever been a salesman before?"

"Yes sir, I was a salesman in India. I sold...
PMJDY
PMSBY
PMJJY
GOLD COINS
ASHIANA SCHEME
DREAM CAR SCHEME
HEALTH INS
PENSION SCHEME
etc."

The boss liked him and said, "You can start tomorrow. Learn fast and do well."

The first working day was long and arduous for the young man, but he got through it.

Finally 6 pm came around. The boss duly fronted up and asked, "How many sales did you make today?"

"Sir, I made ONE sale!" said the young salesman rather happily.

"Only one sale?!" shot back the boss. "No! No! You see, most of my staff make 20 or 30 sales a day.

If you want to keep this job, you'd better be doing better than just one sale.

By the way, how much was your sale worth?"

"933005 pounds," said the ex-banker.

"What?! How did you manage that?" asked the flabbergasted boss.

"Well," said the salesman, "this man came in and I sold him a small fish hook, then a medium hook and finally a really large hook.

Then I sold him a good fishing rod and some fishing gear.

Then I asked him where he was going fishing and he said down the coast.

So I told him he'd be needing a boat, so I took him down to the boat department and sold him that 20-foot schooner with the twin engines.

Then he said his Volkswagen wouldn't be able to carry it, so I took him to our automotive department and sold him that new Deluxe 4X4 Blazer.

I then asked him where he'll be staying and since he had not decided, I took him to camping department and sold him a six-sleeper camper tent.

Then he said I should throw in about $200 worth of groceries and two cases of beer."

The boss took two steps back and asked in astonishment, "You sold all that to a guy who came in for a fish hook?!"

"No, sir," answered the young man, "he came in to buy a headache relief tablet and I convinced him that fishing is the best remedy for headache."

Boss: "Where did you work?!"

"DEVELOPMENT OFFICER in the
Life Insurance Corporation of India, sir."

Boss: "Please take my chair. I want to join your old organisation."

2016-02-13 16:20:01 by Sanju

Reach ur goals with positive thoughts

Reach ur goals with positive thoughts

2016-02-05 07:51:04 by keerthana

Once a lady decides to celebrate her birthday by
staying at a Luxury hotel.

The next day when the
lady is checking out of the hotel, they give her a
bill for $250/-. She is taken aback looking at the bill and starts fighting at the desk on such a big
bill. The Manager comes in to end the ruckus with the customer.

He says ''Mam, we have so many facilities for our
customer to use Free of cost such as Spa,
Swimming pool, Gym etc., so thats why all the
charges are included in it.''

The lady replies, but I have not used it, so why
should i pay.

Manager says - Thats your fault, but you have to
pay.

The lady finally hands him over a cheque for $50.

The manager says this is only $50 what about the
balance $200.

The lady replies, $200 for you sleeping and using
me in the night.

Manager - But i haven't slept with you.

Lady - Thats your fault, I was here full night and
you could have used me, if you didn't, thats your
fault, i am sorry for you and walked away from the hotel with every1 looking at her amazed.

2016-01-28 21:06:34 by Sanju
HOT

A man went to God and asked, "What's the value of life?"

God gave him one stone and said, "Find out the value of this stone, but don't sell it."

The man took the stone to an Orange Seller and asked him what it's cost would be.

The Orange Seller saw the shiny stone and said, "You can take 12 oranges and give me the stone."

The man apologized and said that the God has asked him not to sell it.

He went ahead and found a vegetable seller. "What could be the value of this stone?" he asked the vegetable seller. The seller saw the shiny stone and said, "Take one sack of potatoes and give me the stone."

The man again apologized and said he can't sell it.

Further ahead, he went into a jewellery shop and asked the value of the stone.

The jeweler saw the stone under a lens and said, "I'll give you 50 Lakhs for this stone." When the man shook his head, the jeweler said, "Alright, alright, take 2 crores, but give me the stone."

The man explained that he can't sell the stone. Further ahead, the man saw a precious stone's shop and asked the seller the value of this stone.

When the precious stone's seller saw the big ruby, he lay down a red cloth and put the ruby on it. Then he walked in circles around the ruby and bent down and touched his head in front of the ruby.

"From where did you bring this priceless ruby from?" he asked. "Even if I sell the whole world, and my life, I won't be able to purchase this priceless stone.

Stunned and confused, the man returned to the God and told him what had happened. "Now tell me what is the value of life, God?

God said, "The answers you got from the Orange Seller, the Vegetable Seller, the Jeweler & the Precious Stone's Seller explain the value of our life... You may be a precious stone, even priceless, but people may value you based on their level of information, their belief in you, their motive behind entertaining you, their ambition, and their risk taking ability. But don't fear, you will surely find someone who will discern your true value."

In the eyes of God you are very very precious. Respect yourself. You are Unique. No one can Replace you!

2016-01-28 09:38:50 by Sanju

Love and

Love and friendship...

2016-01-18 21:02:06 by Sanju

Three word story  Pain changes people

Three word story: Pain changes people

2016-01-14 14:06:11 by Sasi
Back to Top

Popular Tufs

Husband Vs Wife  Funny

Husband Vs Wife Funny

Watermelon Art

Watermelon Art

This Staircase looks awesome

This Staircase looks awesome

default thumb image

new year poem in hindi

Short Stories Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Short Stories category.