கணவன்: அடியேய், மரியாதையா கிரிக்கெட் மேட்ச் போடு..
மனைவி: முடியாது, என்ன பண்ணுவே??
கணவன்: பாத்துக்கிறேன்..
மனைவி: என்ன பாத்துக்கிறேன்???
கணவன்: நீ எந்த சேனலை போடுறியோ அந்த சேனலை பாத்துக்கிறேன்.

2017-05-04 10:10:01 by Karthick
HOT

World Television Day - November 21,2016 World Television Day  November 212016 World Television Day  November 212016 World Television Day  November 212016

2016-11-21 10:51:27 by Navinkumarr
HOT

Did this happen to anyone else??? Did this happen to anyone else

2016-07-01 13:00:02 by Vishnu

Illustrations showing how the world has changed

Illustrations showing how the world has changed!

2016-01-12 19:28:21 by Sasi

As a consumer we are not aware that computers are running the advertisement on your

As a consumer, we are not aware that computers are running the advertisement on your tv.

2015-12-23 18:31:03 by Lokesh
Back to Top

Popular Tufs

Happy Engineers Day India and

Happy Engineers Day India and

The time the wind used

The time the wind used

Very Interesting Light influences our

Very Interesting Light influences our

Amazon tribal chief Raoni of

Amazon tribal chief Raoni of

Television Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Television category.