கணவன்: அடியேய், மரியாதையா கிரிக்கெட் மேட்ச் போடு..
மனைவி: முடியாது, என்ன பண்ணுவே??
கணவன்: பாத்துக்கிறேன்..
மனைவி: என்ன பாத்துக்கிறேன்???
கணவன்: நீ எந்த சேனலை போடுறியோ அந்த சேனலை பாத்துக்கிறேன்.

2017-05-04 10:10:01 by Karthick
HOT

World Television Day - November 21,2016 World Television Day  November 212016 World Television Day  November 212016 World Television Day  November 212016

2016-11-21 10:51:27 by Navinkumarr
HOT

Did this happen to anyone else??? Did this happen to anyone else

2016-07-01 13:00:02 by Vishnu

Illustrations showing how the world has changed

Illustrations showing how the world has changed!

2016-01-12 19:28:21 by Sasi

As a consumer we are not aware that computers are running the advertisement on your

As a consumer, we are not aware that computers are running the advertisement on your tv.

2015-12-23 18:31:03 by Lokesh
Back to Top

Popular Tufs

Nepal invites Nitish for Buddhas

Nepal invites Nitish for Buddhas

True Love

True Love

Cat doing yoga

Cat doing yoga

I hate when people ask

I hate when people ask

Television Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Television category.