சென்னை குறள் :

இரண்டாம் மாடியில் வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
நீச்சல் அடித்தே போவார்..


ஊரில் கட்டிய வீட்டில் நீர் வடியும் வடியாதே
ஏரியில் கட்டிய வீட்டில்..


எந்த நிலம் யார் யாரிடம் வாங்கினும் அந்நிலம்
நீர்நிலையா என காண்பது அறிவு..

ஏரியின் வாழ்வுதனை
பிளாட்டுகள் கவ்வும்
இறுதியில் ஏரியே வெல்லும்..

2016-07-02 17:26:10 by Agnes Natalia

Fact Fact

Fact Fact

2016-06-02 09:03:58 by arul unique

சுருக்கமா சொன்ன இந்த தேர்தல் முடிவு ஆண்களுக்கு குவாட்டர் பெண்களுக்கு ஸ்கூட்டர்

2016-05-19 15:40:54 by Sanju

அடபாவி பயலே..

2016-04-24 17:52:05 by arul unique

Sema comedy

Sema comedy

2016-03-18 14:30:24 by francis

Nagaichuvai

Nagaichuvai

2016-02-04 23:56:54 by Naveenk218

Amma stickers rocks

Amma stickers rocks

2016-02-04 21:38:45 by francis

பணம் கொடுத்தா, பிணத்துக்கு கூட உயிர் இருக்குனு சொல்வாங்க போல.!

2016-02-03 21:58:47 by francis

Katchi marvathalo Kolzhai entru enni Vida vendam

Katchi marvathalo Kolzhai entru enni Vida vendam

2016-02-03 21:44:08 by francis

Good News  selavu

Good News selavu Micham..

2016-02-03 21:41:45 by francis
Back to Top

Popular Tufs

Share your blessings and Wishes

Share your blessings and Wishes

Funny Cat I dont like

Funny Cat I dont like

Related Tuf

Related Tuf

Sharon Stone 57 Poses Nude

Sharon Stone 57 Poses Nude

Naiyaandi Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Naiyaandi category.