பொண்ணுங்க 250 ரூபாய்க்கு செருப்பு வாங்கிட்டு வந்தா கூட எல்லார் கிட்டயும் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தேன்னு பெருமையா சொல்லிக்கிட்டு திரிவாங்க...ஆனா பசங்க 1500 ரூபா சரக்கு அடிச்சுட்டு வந்தா கூட யாருக்கும் தெரியாம பேசாம படுத்து தூங்குவாங்க...!உயர்ந்த சிந்தனைகள்... எளிய வாழ்க்கை...

2016-01-08 09:37:26 by Sanju
HOT

Wife is Cute Husband is Honey

Wife is Cute, Husband is Honey

2015-12-28 14:52:23 by Kowsik

MASTER PIECE COMEDY

Husband & his wife went for Divorce at court.
Judge : U have 3 kids...How will u divide them?
They had long discussion with his wife & said " Ok, sir We will come next year with 1 more"Joke doesn't end here....
9 months later....They got twins

2015-12-27 18:38:49 by Sanju

Husband is like a concrete floor

Husband is like a concrete floor

2015-12-23 15:54:49 by te ramesh raj

Husband wife

Husband wife jokes...

2015-12-13 11:54:46 by Sanju

When a women drives a car on highway

When a women drives a car on highway

2015-12-10 21:58:09 by Sasi
HOT

A man takes his seat at a FIFA world cup final.

He looks to his left & notices that there is a spare seat betwen himself & the next guy.

MAN: "who would ever miss the FIFA world cup final?"

GUY: "that was my wife's seat.
We have been to the last five world cup finals together,
but sadly she passed away."

MAN: "oh... that's terrible, and very sweet of you to have her here symbolically by having a vacant seat .. ..
but these are expensive tickets; couldn't you have brought another family member, friend or someone else with you?"

GUY: "no...
they are all at her funeral!"

Men will be men....

2015-12-10 10:56:51 by Sanju
HOT

A girl at bus stop spotted a handsome man and without hesitation she told " i love u"

Man placed his hand on her head: " this love and infatuation all are nothing,
Go back to ur home and study hard so that u can lead a successful life"

The man then placed a piece of paper in her hand:" i have written some wisdom for you.read before u sleep" and went away..

Girl went back to hostel with tears and before sleep she opens the paper.

"Are you blind?my wife was standing behind me..anyways this is my number call me anytime..by the way.. i love u too!"

MEN WILL BE MEN..

2015-12-10 10:53:46 by Sanju

Women never get a mans hint

Women never get a man's hint!!

2015-11-28 21:54:10 by Sasi
HOT

Case

Case dismissed..☺☺

2015-11-27 14:36:14 by Gokila
Back to Top

Popular Tufs

Hitler Quote

Hitler Quote

Gong Xi Fa Cai in

Gong Xi Fa Cai in

default thumb image

11

Shah Rakeshbhai Jasvantlal rakesh Shah

Shah Rakeshbhai Jasvantlal rakesh Shah

Husband Jokes Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Husband Jokes category.