வெற்றுத் தண்ணீர் போத்தல் கொடுத்து ரயில் கட்டணம் செலுத்தும் முறை அறிமுகம்

வெற்றுத் தண்ணீர் போத்தல் கொடுத்து ரயில் கட்டணம் செலுத்தும் திட்டத்தை பீஜிங் சப்வே ரயில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. சீனாவில் ரயில் பயணம் செய்யும் பயணிகள்,

வெற்று குடிநீர் போத்தல்களை ஆங்காங்கே வீசுகின்றனர். இதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. வெற்று குடி நீர் போத்தல்களை ஒன்றாக சேகரித்து மறு சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்த பெய்ஜிங் சப்வே ரயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.

அதன்படி 2 சப்வே ரயில் நிலையங்களில், வெற்று போத்தல்களை சேகரிக்கும் இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு வெற்று போத்தலை இயந்திரத்தில் போட்டால், 0.15 ெடாலர் அளவுக்கு ஒரு சிறு தொகை வாடிக்கையாளருக்கு கிடைக்கும். 15 போத்தல் போட்டால், ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு டிக்கெட் எடுக்கும் அளவுக்கு பணம் கிடைக்கும். திட்டம் வெற்றி பெற்றால் விரிவுபடுத்தப்படும் என சப்வே ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.                         2          15

2015-08-21 20:50:01 by Agnes Natalia
HOT

Grown mantled guerezas that are native to much of west central and east Africa hold a new born baby at the zoo in Prague Czech

Grown mantled guerezas, that are native to much of west central and east Africa, hold a new born baby at the zoo in Prague, Czech Republic...

2015-08-21 07:30:01 by Patricia Madison

If Only 100 People Lived in World statsmonkey.com

Visualize and compare If Only 100 People Lived in World.

If Only 100 People Lived in World

If Only 100 People Lived in World

www.statsmonkey.com/per100/26508-world-populati...

This is how it would look, if the world were represented by 100 people. More than 35% of world's population is occupied by both China and India.

2015-08-20 12:10:01 by Vaishnavi

Artist Kaya Mar holds his painting of British Chancellor of the Exchequer George Osborne on budget day outside Downing Street in London. Artist Kaya Mar holds his painting of British Chancellor of the Exchequer George Osborne on budget day outside Downing Street in

2015-08-19 14:50:01 by Krishna Kumar
HOT

Heart Shaped Lakes in the world Heart Shaped Lakes in the world Heart Shaped Lakes in the world Heart Shaped Lakes in the world Heart Shaped Lakes in the world Heart Shaped Lakes in the world

2015-08-17 18:00:02 by William James

Military enthusiasts take part in a re-enactment of a World War II battle for the liberation of Minsk from the Nazis at the "Stalin Line" memorial, as part of celebrations for Independence Day near the village of Goroshki, on the outskirts of Minsk, Belarus. Military enthusiasts take part in a reenactment of a World War II battle for the liberation of Minsk from the Nazis at the Stalin Line memorial as part of celebrations for Independence Day near the village of Goroshki on the outskirts of Minsk

2015-08-16 14:30:01 by Li Xia
HOT

Umbrella street in Portugal Umbrella street in Portugal Umbrella street in Portugal Umbrella street in Portugal Umbrella street in Portugal Umbrella street in Portugal

2015-08-14 06:40:01 by Agnes Natalia

11B People And Counting? Imagining Our Crowded World In 2100... turnto23.com

According to U.N. projections, the world's population could reach 11.2 billion by 2100. Africa's population alone is expected to increase fourfold.

11B People And Counting Imagining Our Crowded World In

www.turnto23.com/newsy/11b-people-and-counting-...

2015-08-13 22:10:01 by Li Xia

Countries who could push the nuclear 'red' button... bbc.co.uk

Exclusive music news, big interviews, entertainment, social media trends and video from the news people at BBC Radio 1 and 1Xtra.

Countries who could push the nuclear red

www.bbc.co.uk/newsbeat/article/33801992/countri...

2015-08-13 17:30:01 by Thomas Oliver
Back to Top

Popular Tufs

Gossip queens

Gossip queens

Beautiful View

Beautiful View

Bachelors can understand it

Bachelors can understand it

default thumb image

AFG 1404 150

World Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the World category.