Good DMK Family Photo Good DMK Family Photo

2016-05-14 14:24:45 by yamuna

எந்த ஊருல நாடு ராத்திரியில கட்டட வேல பாக்குறாங்க

2016-05-14 14:18:08 by yamuna

இவனுகளே மோசமான கிருமி தான்

2016-05-14 14:12:27 by yamuna

கொசு மருந்து வாங்குவதில் கூட ஊழல் செய்த திமுக

2016-05-14 14:09:56 by yamuna

நம்ம தொகுதிக்கு வர ஆட்களை பாருங்கள்.

2016-05-08 15:01:04 by Vaishu

கடந்த திமுக ஆட்சியில் வட்டசெயலாளர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை நில அபகரிப்பில் ஈடுபட்டத்தை சுட்டி காட்டுகிறது.. திணமனி கார்டூன்....

அதே அமைச்சர்கள் மற்றும் அவரது வாரிசுகளுக்குதான் சீட் வழங்கியுள்ளார் கருணாநிதி......

சிந்தித்து வாக்களீப்பீர்

2016-05-05 20:42:40 by Vaishu

மீத்தேன்
மறந்தேன்
மாற்றியமைத்பேன்
வாக்கு கொடுகிறேன்

கொடுமை

2016-05-05 08:26:11 by Vaishu
Back to Top
profile picture

Popular Tufs

Related Tuf

Related Tuf

Confusion

Confusion

default thumb image

November Birthdays Celebrities Born

Happy Holi Krishna Greetings

Happy Holi Krishna Greetings

DMK Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the DMK category.