HOT

Amazing Picture Amazing Picture

2015-06-07 13:50:01 by Krishna Kumar

Interesting Idea Interesting Idea

2015-06-06 03:20:01 by Krishna Kumar
HOT

Refrigerator installed on the street.. Generous Saudi man.. Refrigerator installed on the Generous Saudi

2015-06-06 02:10:01 by Krishna Kumar

இதயம்...

2015-06-05 02:50:02 by Krishna Kumar

எறும்பினை கொல்வது எப்படி?முதலில் சர்க்கரையுடன் மிளகாய் பொடியை நன்றாக கலந்து, அதை எறும்பு புற்றின் அருகே வைக்கவும்.

காரமான சர்க்கரையை சாப்பிட்டதால் நீர் அருந்த தண்ணீர் தொட்டியை தேடி எறும்பு வரும். அப்போது தெரியாமல் பின்னால் இருந்து தொட்டிக்குள் தள்ளி விடவும்.

தண்ணீரில் மூச்சு திணறினாலும் சமாளித்து மேலே வரலாம்.

அப்படி தப்பித்து வந்தால், உடல் நனைந்ததால், ஈரத்தை காய வைக்க அது நெருப்பை தேடி வரும்.

அந்த நேரம் நெருப்பில் வெடிகுண்டை போடவும்.

அந்த வெடிகுண்டு வெடித்ததில் எறும்புக்கு பலத்த காயம் ஏற்படலாம்.

அப்போது அதை மருத்துவமனையில் சேர்க்கவும்.

தீவிர சிகிக்சை பிரிவில் கண்காணிக்கவும்.

ஒளிந்து நின்று யாருக்கும் தெரியாமல் எறும்புக்கு வைத்து இருக்கும் ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கை எடுத்து விடவும்.

இப்போது மூச்சு காற்றுக்கு திணறும் எறும்பு தானாகவே சாகலாம்.

அப்படி சாகாவிடில், தலையணையை எடுத்து அதன் மேல் வைத்து அழுத்தினால் நிச்சயம் சாக வாய்ப்புண்டு.

(படித்து விட்டு கழுவி ஊத்தக்கூடாது அப்படி செய்தால் நாளை 
"பாக்டீரியாவை" கொல்வது எப்படினு போடுவேன்...!!!)

2015-06-04 16:20:01 by Krishna Kumar

அம்மா திமுக !

2015-06-03 14:40:01 by Krishna Kumar
HOT

We all have done this!! We all have done this

2015-06-01 18:50:01 by Krishna Kumar
HOT

Factu...

2015-06-01 17:20:01 by Krishna Kumar
HOT

...மரம்...
People are advised to worship Neem and Banyan tree in the morning. Inhaling the air near these trees, is good for health.

...யோகம்...
If you are trying to look ways for stress management, there can’t be anything other than Hindu Yoga aasan Pranayama (inhaling and exhaling air slowly using one of the nostrils).

...கோயில்...
Hindu temples are built scientifically. The place where an idol is placed in the temple is called ‘Moolasthanam’. This ‘Moolasthanam’ is where earth’s magnetic waves are found to be maximum, thus benefitting the worshipper.

...துளசி...
Every Hindu household has a Tulsi plant. Tulsi or Basil leaves when consumed, keeps our immune system strong to help prevent the H1N1 disease.

...வேதம்...
The rhythm of Vedic mantras, an ancient Hindu practice, when pronounced and heard are believed to cure so many disorders of the body like blood pressure.

...பொட்டு...
Hindus keep the holy ash in their forehead after taking a bath, this removes excess water from your head.

...குங்குமம்...
Women keep kumkum bindi on their forehead that protects from being hypnotised.

...கை ....
Eating with hands might be looked down upon in the west but it connects the body, mind and soul, when it comes to food.

...வாழையிலை...
Hindu customs requires one to eat on a leaf plate. This is the most eco-friendly way as it does not require any chemical soap to clean it and it can be discarded without harming the environment.banana; palash leaves

...காது குத்து ...
Piercing of baby’s ears is actually part of acupuncture treatment. The point where the ear is pierced helps in curing Asthma.

...மஞ்சள்...
Sprinkling turmeric mixed water around the house before prayers and after. Its known that turmeric has antioxidant, antibacterial and anti-inflammatory qualities.

...பசுஞ்சாணம்...
The old practice of pasting cow dung on walls and outside their house prevents various diseases/viruses as this cow dung is anti-biotic and rich in minerals.

...கோமியம்...
Hindus consider drinking cow urine to cure various illnesses. Apparently, it does balance bile, mucous and airs and a remover of heart diseases and effect of poison.

...தோப்புகரணம்...
The age-old punishment of doing sit-ups while holding the ears actually makes the mind sharper and is helpful for those with Autism, Asperger’s Syndrome, learning difficulties and behavioural problems.

...நெய் விளக்கு ...
Lighting ‘diyas’ or oil or ghee lamps in temples and house fills the surroundings with positivity and recharges your senses.

...பூணூல் ...
Janeu, or the string on a Brahmin’s body, is also a part of Acupressure ‘Janeu' and keeps the wearer safe from several diseases.

...தோரணம்...
Decorating the main door with ‘Toran’- a string of mangoes leaves;neem leaves;ashoka leaves actually purifies the atmosphere

...ஆசிர்வாதம்...
Touching your elder’s feet keeps your backbone in good shape.

...சுடுகாடு ...
Cremation or burning the dead, is one of the cleanest form of disposing off the dead body.

...ஓம்...
Chanting the mantra ‘Om’ leads to significant reduction in heart rate which leads to a deep form of relaxation with increased alertness.

...சங்கநாதம் ...
The ‘Shankh Dhwani’ creates the sound waves by which many harmful germs, insects are destroyed. The mosquito breeding is also affected by Shankh blowing and decreases the spread of malaria.

2015-06-01 06:50:01 by Krishna Kumar

SSLC Toppers SSLC Toppers

2015-05-30 15:50:02 by Krishna Kumar
Back to Top