'எல்ஃபீ' என்ற பெயரில் வைரலாக பரவி வரும் யானை எடுத்த செல்ஃபீ

'எல்ஃபீ' என்ற பெயரில் வைரலாக பரவி வரும் யானை எடுத்த செல்ஃபீ dinakaran.com

தாய்லாந்தில் யானை எடுத்த செல்ஃபீ இணையத்தளத்தில் 'எல்ஃபீ' என்ற பெயரில் வைரலாக பரவி வருகிறது. தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டியன் லே ப்ளாங்க் கொலம்பியா பிரிட்டிஷ் பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர், கடந்த 2 மாதங்களாக காட்டுப் பகுதியில் தங்கி வருகிறார். அங்கு வளர்க்கப்படும் யானைகளிடம் பாசத்துடன் பழகும் அவர் யானைகளுக்கு தேவையான உணவுகளை வழங்கி வந்தார். தனது செல்போனில் படங்கள் எடுத்தபடி யானைகளுக்கு அவர் வாழைப்பழங்களை ஊட்டிக்கொண்டிருந்தார் திடீரென வாழைப்பழங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்துவிட்டது. உடனடியாக அந்த யானை, லே ப்ளாங்கின் கையில் இருந்த செல்போனை பிடுங்கிக் ...

2015-05-21 18:24:43 by Priyadharshini
HOT

A man dies.. In heaven he sees a large Wall full of Clocks..!!
He asks angel: "What are these for?"
Angel answers: "These are Lie Clocks, every person has lie clock!
Whenever u lie on earth, clock moves..!!"
The man points towards a clock n asks:
"Whose clock is this??"
Angel says:
its Swamy Vivekanand's. .. It never moved,
showing that he never told lie...
then The man asks:
Where are Jayalaitha & karnanidhi clocks???
Angel replies:
Those 2 are in our office ... We use these as TABLE FANS..!!

2015-05-27 15:20:01 by Priyadharshini
HOT

OUR JUDICIAL SYSTEM

A cow was running away from the jungle, an elephant stopped the cow and asked the reason behind her panic,
COW SAID,
govt has orderd to catch all the buffaloes in the jungle,

ELEPHANT SAID:
but u r a cow.
why r u runing?
COW SAID: I know I m cow but if they catch me, it wil take 20 years to prove that I m a cow not a buffalo.

The elephant also started running with the cow.

2015-05-26 20:40:01 by Priyadharshini

விஜயகாந்த் டெல்லிக்கு கூப்டா போவியா??? போவியா???

2015-05-25 10:50:01 by Priyadharshini
HOT

13 Cheetos That Look Like Famous People
src : www.ebaumsworld.com/pictures/view/84582732/ 13 Cheetos That Look Like Famous Peoplesrc

2015-05-24 14:20:01 by Priyadharshini
HOT

அற்புதமான மணல் சிற்பம்! - Sand Art     Sand Art

2015-05-21 03:30:01 by Priyadharshini

Hitler Quotes Hitler Quotes

2015-05-17 21:30:01 by Priyadharshini

PHP Responsive Keyword Search Script by Search Box hscripts.com

PHP responsive script which helps to find a word or phrases in table online.

PHP Keyword Search Script
www.hscripts.com/scripts/php/searchtable.php
Find a keyword / phrases in the existing table / content by search box using PHP responsive script. PHP Keyword Search ScriptFind a keyword  phrases in the existing table  content by search box using PHP responsive

2015-05-11 11:30:01 by Priyadharshini
HOT

Suresh Raina -- Before & After Marriage Suresh Raina  Before  After Marriage

2015-04-30 16:40:01 by Priyadharshini

Never explain yourself to anyone... Never explain yourself to

2015-04-19 21:20:01 by Priyadharshini
Back to Top