நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவது அவசியம்: இலங்கை அதிபர் சிறிசேனா வலியுறுத்தல் thehindu.com


இலங்கையில் நல்லிணக்கத்தையும் சமூக ஒற்றுமையையும் மேம்படுத்த வேண்டும் என்று அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

2015-09-02 09:18:19 by Katrin Valentina

Related Tufs

Plant a tree to paint

Plant a tree to paint

Teachers Never taught this Math

Teachers Never taught this Math

default thumb image

Blushes for Nitish govt after

Beautiful house

Beautiful house

default thumb image

5441

A baby is helped to

A baby is helped to

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Ambani Brain  Ambani Business

Ambani Brain Ambani Business

KKR 720 100

KKR 720 100

6

6

Amazing building

Amazing building

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.