லேட்டஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன் திருக்குறள்....!!!

செல்போனில் சூப்பர்போன் ஸ்மார்ட்போன், அப்போன்
செல்போனில் எல்லாம் தலை...

தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி, சேம்சங்கில்
ஸ்மார்ட்போன் வாங்கித் தரல்...

மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி, அப்பாமுன்
செல்போனை நோண்டாதிருத்தல்...

2G யினால் ஸ்லோவாகும் டேட்டா, ஆகாதே
3G யில் போட்ட டேட்டா...

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல, ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் சார்ஜர்...

பட்டனைத் தடவும் மணற்கேணி, மாந்தர்க்கு
டச்ஸ்க்ரீன் தூறும் அறிவு...

முகநக நட்பது நட்பன்று, வாட்ஸப்பில்
அகநக நட்பது நட்பு...

மிஸ்டு கால் செய்தாரை ஒருத்தல், அவர் நாண
கால் செய்து பேசி விடல்...

ரேட் கட்டரோடு வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றெல்லாம்
பில் கட்டியே சாவார்...

2015-01-20 11:39:40 by Sanju

Related Tufs

Plant a tree to paint

Plant a tree to paint

Teachers Never taught this Math

Teachers Never taught this Math

Beautiful nature

Beautiful nature

This is amazing creativity

This is amazing creativity

default thumb image

Colors Learning Activities For Kids

Sony open golf tournament picture

Sony open golf tournament picture

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Share your blessings and Wishes

Share your blessings and Wishes

user

Popular Tufs

Happy Monday Motivational Quotes

Happy Monday Motivational Quotes

Facebook Instagram down for 40

Facebook Instagram down for 40

Share your blessings and Wishes

Share your blessings and Wishes

Hyacinth Macaw  A Parrot

Hyacinth Macaw A Parrot

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.