செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர்: உறுதியான ஆதாரம் கிடைத்ததாக அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் அறிவிப்பு maalaimalar.com

சிவப்பு கிரகம் என அழைக்கப்படும் செவ்வாய் கிரகத்தை பற்றி அமெரிக்கா தீவிரமாக ஆராய்ச்சி நடத்தி வருகிறது. இதற்காக அமெரிக்கா ஏற்கனவே அங்கு அனுப்பி வைத்த விண்கலங்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வின் மூலம், செவ்வாய் கிரகத்தில் நீர் படிவங்கள் இருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்தன.

2015-09-29 00:03:52 by Vaishnavi

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Hats off Indian Army

Hats off Indian Army

An experiment in chemistryFind two

An experiment in chemistryFind two

Interesting Pictures of Flower

Interesting Pictures of Flower

default thumb image

Murphys Laws which you have

default thumb image

How icann colludes with large

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Chennai  again rainfall

Chennai again rainfall

A place called dwaki is

A place called dwaki is

Funny Lol

Funny Lol

Art

Art

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.