புதிய சிகிச்சை கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 3 விஞ்ஞானிகளுக்கு மருத்துவ நோபல் அறிவிப்பு

புதிய சிகிச்சை கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 3 விஞ்ஞானிகளுக்கு மருத்துவ நோபல் அறிவிப்பு thehindu.com2015-ம் ஆண்டு மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசை வில்லியம் சி.கேம்பல், சதோஷி ஒமுரா மற்றும் யூயூ டு ஆகியோர் வென்றனர்.

2015-10-05 17:09:14 by Sharon

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Sculptures of Submerged Figures

Sculptures of Submerged Figures

Incredible tiny art by Lorraine

Incredible tiny art by Lorraine

How to Make an Origami

How to Make an Origami

Medieval Fortress of Brisighella Emilia

Medieval Fortress of Brisighella Emilia

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

default thumb image

How to make Rs 6

Blast near Indian Consulate in

Blast near Indian Consulate in

AUS 2342 400

AUS 2342 400

Rare Pic Of Rahul Dravid

Rare Pic Of Rahul Dravid

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.