புதிய சிகிச்சை கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 3 விஞ்ஞானிகளுக்கு மருத்துவ நோபல் அறிவிப்பு

புதிய சிகிச்சை கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 3 விஞ்ஞானிகளுக்கு மருத்துவ நோபல் அறிவிப்பு thehindu.com2015-ம் ஆண்டு மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசை வில்லியம் சி.கேம்பல், சதோஷி ஒமுரா மற்றும் யூயூ டு ஆகியோர் வென்றனர்.

2015-10-05 07:39:14 by Sharon

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Its all about April fool

Its all about April fool

Images of Happy Vijaya Dashami

Images of Happy Vijaya Dashami

How to Make an Origami

How to Make an Origami

Medieval Fortress of Brisighella Emilia

Medieval Fortress of Brisighella Emilia

default thumb image

How icann colludes with large

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Cricket fans

Cricket fans

Nazis singing to encourage a

Nazis singing to encourage a

Fact of the day

Fact of the day

Anil Kumar Dohare of SP

Anil Kumar Dohare of SP

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.