இன்று உலகின் கடைசி நாள் : இபைபிள் என்னும் கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பு எச்சரிக்கை

இன்று உலகின் கடைசி நாள் : இபைபிள் என்னும் கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பு எச்சரிக்கை dinakaran.com

நியூயார்க் : அக்டோபர் 7-ம் தேதியான இன்று உலகின் கடைசி தினம், இன்றுடன் உலகம் அழியப் போகிறது என பைபிளில் கூறப்பட்டுள்ளதாக இபைபிள் என்ற கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பு ஒன்று எச்சரித்துள்ளது. பிலடெல்பியாவில் உள்ள இபைபிள் கூட்டமைப்பு தீயினால் தான் உலகம் அழிய உள்ளதாக கூறியுள்ளது.உலகம் அழியப் போவதாக அவ்வப் போது செய்திகள் பரவி, அது பொய்த்துள்ளது. கடந்த 2011ம் ஆண்டு மே 21ல் தேதி உலகம் அழியப் போவதாக கூறப்பட்டது. அது பொய்யானதால் அந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் உலகம் அழியும் என கூறப்பட்டது.தற்போது அக்டோபர் 7 ம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று உலகம் அழியும் என பைபிளில் ...

2015-10-07 12:02:47 by Sharon

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Related Tuf

Related Tuf

default thumb image

Love is not easy

default thumb image

Related Tuf

India Airports Location Date and

India Airports Location Date and

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Please avoid polyethylene bags

Please avoid polyethylene bags

Whatsapp Holi Wishes  Holi

Whatsapp Holi Wishes Holi

Last five minutes of exam

Last five minutes of exam

How emotions harm your body

How emotions harm your body

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.