பேஸ்புக்கில் டிஸ்லைக் பட்டனுக்கு நோ - ஆனால் சோகம், கோபம் உட்பட 6 உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் புதிய பட்டன்கள்

பேஸ்புக்கில் டிஸ்லைக் பட்டனுக்கு நோ - ஆனால் சோகம், கோபம் உட்பட 6 உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் புதிய பட்டன்கள் maalaimalar.com

பேஸ்புக்கில் ஒரு படத்தையோ அல்லது கருத்தையோ பதிந்துவிட்டு, அதை எத்தனை பேர் லைக் செய்கிறார்கள் என்று அடுத்தவர்களின் அங்கிகாரத்திற்காக ஏங்குவது பலருக்கு ஒரு மனநோயாக மாறிவிட்ட நிலையில், லைக் பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் பேஸ்புக்கில் டிஸ்லைக் பட்டன் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது பற்றி பரிசிலித்து வருவதாக

2015-10-09 09:36:38 by Mohamed Youssef

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Ramachandran K K S S

Ramachandran K K S S

You can charge ur wallet

You can charge ur wallet

Beauty Beyond Nature Stunning Artistic

Beauty Beyond Nature Stunning Artistic

Ram Charan Bruce Lee

Ram Charan Bruce Lee

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Every girl deserves a guy

Every girl deserves a guy

Actress Simran photoshoot

Actress Simran photoshoot

Teddy Day Romantic SMS

Teddy Day Romantic SMS

default thumb image

NIA releases photos of Pathankot

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.