தயவு செய்து எங்கள் நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று இங்கிலாந்து ராணியிடம் கெஞ்சும் அமெரிக்கர்

தயவு செய்து எங்கள் நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று இங்கிலாந்து ராணியிடம் கெஞ்சும் அமெரிக்கர் maalaimalar.com

அரசியல்வாதிகளின் பேச்சை சகிக்கமுடியாத ஒரு அமெரிக்கர் ’தயவு செய்து எங்கள் நாட்டை மீண்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்’ என்று இங்கிலாந்து ராணியிடம் கெஞ்சி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.அடுத்த ஆண்டு அமெரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள அதிபர் தேர்தலில்

2015-10-19 10:56:25 by Sandra Collins

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Beauty Queen

Beauty Queen

Elizabeth II full name is

Elizabeth II full name is

Secret lover

Secret lover

default thumb image

Related Tuf

When my bestie talks to

When my bestie talks to

That reaction when your kids

That reaction when your kids

user

Popular Tufs

Miniature replicas of various food

Miniature replicas of various food

Ultimate Funny Ad

Ultimate Funny Ad

One of the pictures showing

One of the pictures showing

When my bestie talks to

When my bestie talks to

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.