‘பொது மன்னிப்பு’ இல்லையெனில் மீண்டும் போராட்டம்; உடலுறுப்புக்களை தானம் செய்யவும் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் ...

‘பொது மன்னிப்பு’ இல்லையெனில் மீண்டும் போராட்டம்; உடலுறுப்புக்களை தானம் செய்யவும் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் ... google.com

நீண்டகாலமாக சிறைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தம்மை பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால், சாகும் வரையிலான உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தினை முன்னெடுக்கவுள்ளதாகவும், உடலுறுப்புக்களை தானம் செய்யவுள்ளதாகவும் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அறிவித்துள்ளனர். 

2015-11-03 13:05:30 by Zhang Wei

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

default thumb image

All Princess Leia scene in

Happy Republic Day Best Images

Happy Republic Day Best Images

Hunt for killers of two

Hunt for killers of two

default thumb image

Related Tuf

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

2020

2020

The logo of the Paris

The logo of the Paris

Actress Surabhi recent Photo shoot

Actress Surabhi recent Photo shoot

Mathura Prasad Pal of BJP

Mathura Prasad Pal of BJP

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.