மூட்டுவலியை குணமாக்கும் அடம்பு

சிறுநீர் பெருக்கியாக விளங்கும் அடும்பு மூட்டு வலியை குணப்படுத்த கூடியது. இது வயிற்று வலியை போக்கவல்லது, ரத்தக்கட்டை கரைக்க கூடியது, வயிற்று கோளாறுக்கு இது மருந்தாகவும், வலி நிவாரணி மருந்தாகவும் விளங்குகிறது.

2015-11-06 22:49:03 by yamuna

Related Tufs

Foods that boost your Metabolism

Foods that boost your Metabolism

Incredible Health Benefits Of Basil

Incredible Health Benefits Of Basil

Super foods that kill cancer

Super foods that kill cancer

Amazing Health Benefits of Mint

Amazing Health Benefits of Mint

default thumb image

Related Tuf

First language spoken by people

First language spoken by people

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Delhi rolls off oddeven second

Delhi rolls off oddeven second

66 Magnitude Earthquake Hits Japan

66 Magnitude Earthquake Hits Japan

Happy Teachers Day Wish

Happy Teachers Day Wish

if someone doesnt value you

if someone doesnt value you

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.