உளவியல் சொல்லும் உண்மைகள்..!

1. அதிகம் சிரிப்பவர்கள் அதிகம் தனிமையில் வாடுபவர்கள்...

2. அதிகம் தூங்குபவர்கள், சோகத்தில் இருப்பவர்கள்...

3. வேகமாக அதே நேரம் குறைவாக பேசுபவர்கள், அதிகமாக ரகசியங்களை வைத்திருப்பவர்கள்...

4. அழுகையை அடக்குபவர்கள் மனதால் பலவீனமானவர்கள்...

5. முரட்டுத்தனமாக உண்பவர்கள் மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்கள்...

6. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் அழுபவர்கள் அப்பாவிகள். மனத்தால் மென்மையானவர்கள்...

7. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் கோபப்படுபவர்கள் அன்புக்காக ஏங்குபவர்கள்...!

2015-11-07 08:23:10 by yamuna

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

1 2

SBI PO Exam 2015 for

SBI PO Exam 2015 for

Sema comedy

Sema comedy

India in 1947

India in 1947

Ulaga Nayagan kamal

Ulaga Nayagan kamal

default thumb image

How icann colludes with large

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Oviya Army Memes  Bigg

Oviya Army Memes Bigg

Sathyanarayanan B of AIADMK WINS

Sathyanarayanan B of AIADMK WINS

23yr old Capgemini employee stabbed

23yr old Capgemini employee stabbed

Interesting thought

Interesting thought

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.