உளவியல் சொல்லும் உண்மைகள்..!

1. அதிகம் சிரிப்பவர்கள் அதிகம் தனிமையில் வாடுபவர்கள்...

2. அதிகம் தூங்குபவர்கள், சோகத்தில் இருப்பவர்கள்...

3. வேகமாக அதே நேரம் குறைவாக பேசுபவர்கள், அதிகமாக ரகசியங்களை வைத்திருப்பவர்கள்...

4. அழுகையை அடக்குபவர்கள் மனதால் பலவீனமானவர்கள்...

5. முரட்டுத்தனமாக உண்பவர்கள் மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்கள்...

6. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் அழுபவர்கள் அப்பாவிகள். மனத்தால் மென்மையானவர்கள்...

7. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் கோபப்படுபவர்கள் அன்புக்காக ஏங்குபவர்கள்...!

2015-11-07 18:53:10 by yamuna

Related Tufs

Kanavan Manaivi Vazhkkai  Husband

Kanavan Manaivi Vazhkkai Husband

default thumb image

1 2

default thumb image

Short of money Deepika has

Devotional hills vellingiri

Devotional hills vellingiri

India in 1947

India in 1947

Ulaga Nayagan kamal

Ulaga Nayagan kamal

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

2016 US election results

2016 US election results

Good night

Good night

Wings of Colorful fire A

Wings of Colorful fire A

mannikavum ithukku like podamudoyadhu santhanam

mannikavum ithukku like podamudoyadhu santhanam

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.