7வது ஊதியக் குழு அறிக்கையை மத்திய நிதி அமைச்சர் மாண்புமிகு அருண் ஜெட்லியிடம் நீதிபதி ஏ.கே.மாத்தூர் சமர்பித்தார்.
*7வது ஊதியக்குழு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது .
*நீதிபதி ஏ.கே.மாத்தூர் நிதியமைச்சர் அருண்ஜெட்லியிடம் 900பக்க அறிக்கையை சமர்பித்தார் .
*வருட ஊதிய உயர்வு 3%.
*குறைந்தபட்ச ஊதிய நிர்ணயம் ரூ.18000.
*23.55%உதிய உயர்வு வழங்க குழு பரிந்துரை.
*1.1.2016முதல் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும்.
*24% பென்சன்தாரருக்கு பரிந்துரை

2015-11-20 14:09:30 by Sasi

Related Tufs

Kanavan Manaivi Vazhkkai  Husband

Kanavan Manaivi Vazhkkai Husband

default thumb image

1 2

Arent we cute

Arent we cute

Creative Everything by Christoph Niemann

Creative Everything by Christoph Niemann

Nitish Kumar takes oath as

Nitish Kumar takes oath as

Indian Police

Indian Police

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Perfectly timed photography

Perfectly timed photography

That epic moment

That epic moment

Engineers fact

Engineers fact

Street art

Street art

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.