உலகில் எதுக்குமே ஒரு விலை உண்டு.
ஆனால்
உன் குழி விழும் கண்ணத்திற்கும் அதில் உள்ள
மச்சத்திற்கும்
விலை ஏது??????

2015-11-28 16:11:24 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

default thumb image

Malaika Arora Khan Indian Actress

Panada Vajesingbhai Parsingbhai of INC

Panada Vajesingbhai Parsingbhai of INC

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing Pencil Drawing

Amazing Pencil Drawing

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

RPS 381 50

RPS 381 50

This is really truth

This is really truth

default thumb image

Elephant Lifts Barrier To Cross

China stops trading after market

China stops trading after market

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.