உலகில் எதுக்குமே ஒரு விலை உண்டு.
ஆனால்
உன் குழி விழும் கண்ணத்திற்கும் அதில் உள்ள
மச்சத்திற்கும்
விலை ஏது??????

2015-11-28 16:11:24 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

default thumb image

Thousands Of Protesters Turn Up

International Nurses Day  May

International Nurses Day May

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing Pencil Drawing

Amazing Pencil Drawing

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

default thumb image

ADMK and TN people moving

Topping the list Fastest Growing

Topping the list Fastest Growing

A cute picture of Vinayaga

A cute picture of Vinayaga

Never give someone your all

Never give someone your all

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.