உலகில் எதுக்குமே ஒரு விலை உண்டு.
ஆனால்
உன் குழி விழும் கண்ணத்திற்கும் அதில் உள்ள
மச்சத்திற்கும்
விலை ஏது??????

2015-11-28 16:11:24 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

Cuteness Overload a sweet pup

Cuteness Overload a sweet pup

cute baby eating

cute baby eating

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing Pencil Drawing

Amazing Pencil Drawing

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Lifes always better when you

Lifes always better when you

kadaisi urundayil thaan ella saththum

kadaisi urundayil thaan ella saththum

The key chain with GPS

The key chain with GPS

Okram Henry Singh of INC

Okram Henry Singh of INC

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.