உலகில் எதுக்குமே ஒரு விலை உண்டு.
ஆனால்
உன் குழி விழும் கண்ணத்திற்கும் அதில் உள்ள
மச்சத்திற்கும்
விலை ஏது??????

2015-11-28 16:11:24 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

Parsottambhai Odhavjibhai Solanki of BJP

Parsottambhai Odhavjibhai Solanki of BJP

Picture updates on Cyclone Vardah

Picture updates on Cyclone Vardah

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing Pencil Drawing

Amazing Pencil Drawing

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

default thumb image

The Best Fails of July

default thumb image

Celina Jaitley Indian Actress

Evoting on the cards in

Evoting on the cards in

girl with a horn funny

girl with a horn funny

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.