வயிற்றுப் பொருமல், செரியாமை ஆகியன நீங்க


புதினா (Mentha sativa)

புதினாவைத் துவையல் செய்து உண்டுவர வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்று வலி, செரியாமை ஆகியன குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)      Mentha sativa

2015-11-30 16:51:49 by muthu

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

1 2

Related Tuf

Related Tuf

IND 932 100

IND 932 100

You may not here with

You may not here with

Power sector employees to hold

Power sector employees to hold

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Beautiful and Innovative Sculpture

Beautiful and Innovative Sculpture

default thumb image

Mugabe saying I dont want

Health tips

Health tips

Health Tips  Drink lots

Health Tips Drink lots

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.