வயிற்றுப் பொருமல், செரியாமை ஆகியன நீங்க


புதினா (Mentha sativa)

புதினாவைத் துவையல் செய்து உண்டுவர வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்று வலி, செரியாமை ஆகியன குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)      Mentha sativa

2015-11-30 16:51:49 by muthu

Related Tufs

Kanavan Manaivi Vazhkkai  Husband

Kanavan Manaivi Vazhkkai Husband

default thumb image

1 2

Happy Navratri Wallpaper For Facebook

Happy Navratri Wallpaper For Facebook

Related Tuf

Related Tuf

You may not here with

You may not here with

Power sector employees to hold

Power sector employees to hold

There Are Only Two Words

There Are Only Two Words

Interesting facts that will simply

Interesting facts that will simply

user

Popular Tufs

One of the pictures showing

One of the pictures showing

No one cares if you

No one cares if you

Interesting facts that will simply

Interesting facts that will simply

Bad weather wont ruin our

Bad weather wont ruin our

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.