கண் நோயைக் குணமாக்கும் மஞ்சள்


மஞ்சள் (Curcuma longa)

மஞ்சளைப் பொடியாக்கி நீரில் கலந்து துணியில் துணியில் தோய்த்துக் காயவைத்து கண்களைத் துடைத்து வரக் கண்நோய் குணமாகும்; புண்களுக்கு வைத்துக் கட்டப் புண்கள் குணமாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)      Curcuma longa

2015-11-30 17:23:44 by muthu

Related Tufs

Related Tuf

Related Tuf

Turmeric the yellow spice could

Turmeric the yellow spice could

Amazing Pool Wallpaper

Amazing Pool Wallpaper

default thumb image

Madhya Pradesh Ministers pat on

default thumb image

Related Tuf

Rajnath and Salim Engage in

Rajnath and Salim Engage in

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Hibi Eden of INC WINS

Hibi Eden of INC WINS

Ignored people

Ignored people

Modis leadership gods gift MP

Modis leadership gods gift MP

Jallikattu protests at Coimbatore

Jallikattu protests at Coimbatore

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.