தேள்கடி நஞ்சு நீங்க...


இலவங்கம் (Sygiun aromaticumi)

இலவங்கப்பட்டையைச் சூரணம் செய்து 1/4 முதல் 1/2 கிராம் தேனின் தினமும் மூன்று வேளை உண்டுவரத் தேள்கடி மற்றும் விடக்கடிகள் நீங்கும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

2015-11-30 17:26:33 by muthu

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Iyarkai maruththuvam

Iyarkai maruththuvam

Beautiful Prague Winter

Beautiful Prague Winter

In PSG hospital Coimbatore

In PSG hospital Coimbatore

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

1 2

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

default thumb image

Windows 10 All you need

Sai Pallavi

Sai Pallavi

During childhood they dont care

During childhood they dont care

default thumb image

Mellisai Official First Look Teaser

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.