தேள்கடி நஞ்சு நீங்க...


இலவங்கம் (Sygiun aromaticumi)

இலவங்கப்பட்டையைச் சூரணம் செய்து 1/4 முதல் 1/2 கிராம் தேனின் தினமும் மூன்று வேளை உண்டுவரத் தேள்கடி மற்றும் விடக்கடிகள் நீங்கும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

2015-11-30 17:26:33 by muthu

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Iyarkai maruththuvam

Iyarkai maruththuvam

Tree Trunks Turned Into Stunning

Tree Trunks Turned Into Stunning

In PSG hospital Coimbatore

In PSG hospital Coimbatore

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

1 2

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Kultar Singh Sandhwan of AAP

Kultar Singh Sandhwan of AAP

P p s

P p s

Bosnia  Hercegovina  Beautiful

Bosnia Hercegovina Beautiful

default thumb image

Piyush Chawla Indian Cricketer

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.