சென்னை @திருச்சி ..ஊர்களில்.பிரபலம் ஆன பிரியாணி கடைகளில் "சத்ரியன் 'புலணாய்வு டீம்.ஹெல்த்இன்ஸ்
பெக்டருடன் பரிசோதனை நடத்தினேம் அந்த கடைகளில் பாதாளம் அறை அமைத்து தெரு நாய்கள் பிடித்து சுட்டு அறுத்து பல வருடமாக நாய்கறி பிரியாணி போடப்பட்டுள்ளது..வேதனை ..கடை பெயர் சொல்லவில்லை சில சமயத்தில் நீங்கள் யாராவது சாப்பிட்டு இருக்கலாம்.

2015-12-03 19:36:50 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

default thumb image

If swimming is a good

Mark Boucher  Former South

Mark Boucher Former South

google  Search

google Search

People lost their Ration cards

People lost their Ration cards

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Good NiGht

Good NiGht

Englishkaaran seththaan

Englishkaaran seththaan

Related Tuf

Related Tuf

CBI probe sought over deaths

CBI probe sought over deaths

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.