முஸ்லிம் சிறுமியிடம் வெடிகுண்டு சோதனை: மன்னிப்புக் கேட்டது அமெரிக்க பள்ளி thehindu.com

அமெரிக்க பள்ளியில் சிறுமியின் பையில் வெடிகுண்டு உள்ளதா என்று ஆசிரியை சோதனை நடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

2015-12-14 18:09:53 by Li Xia

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Never Trust Someone

Never Trust Someone

Collateral reasons delaying GST but

Collateral reasons delaying GST but

Kejriwal Rahul Prabhu in war

Kejriwal Rahul Prabhu in war

default thumb image

Related Tuf

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

  23

23

Related Tuf

Related Tuf

Coconut oil for stretch marks

Coconut oil for stretch marks

default thumb image

ENG 993 150

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.