#குட்டி_சேகுவேரா
இவன் ஒரு குட்டி சேகுவேரா....... இந்த புரட்சிப் புயலில் மணல் கொள்ளையர் மாயமாய் போவது உறுதி ...
புற்றுநோய் இல்லாமல் தன் தலைமுறைகள் வாழ்வதற்காக..
ஓடி விளையாட கடற்கரையில் மணல் வேண்டும் என்பதற்காக…
சிறை செல்கிறான் இச்சிறுவன்.
எவனுக்கு என்னானால் நமக்கென்ன? நமக்கு பேச எத்தன முக்கிய பிரச்சனை இருக்கு.

2015-12-16 20:00:24 by Sasi

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

12

default thumb image

1

default thumb image

Related Tuf

Indian flag

Indian flag

Related Tuf

Related Tuf

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Turtle coming out of brumation

Turtle coming out of brumation

Related Tuf

Related Tuf

Flower Captured in Camera

Flower Captured in Camera

Happy Kiss Day Latest Wallpaper

Happy Kiss Day Latest Wallpaper

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.