எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும்
எட்டு மனி நேரம் தூங்க வேண்டும்
எத்தனை மணி நேரம் வாழ வேண்டும்?

2015-12-20 15:07:58 by prathap

Related Tufs

Thala

Thala

Related Tuf

Related Tuf

Kanavan Manaivi Vazhkkai  Husband

Kanavan Manaivi Vazhkkai Husband

default thumb image

1 2

Rajinikanth

Rajinikanth

default thumb image

Related Tuf

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Happy Wednesday Friends

Happy Wednesday Friends

user

Popular Tufs

Life is like a camera

Life is like a camera

The bedside table with a

The bedside table with a

Happy Birthday To The Pride

Happy Birthday To The Pride

Eat red for a healthy

Eat red for a healthy

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.