கடவுளை நம்புறவன் கோயிலுக்குள் செல்கிறான் .மனிதனை நம்புறவன் கோயில் வாசலில் உட்கார்ந்திருக்
கிறான் !

2015-12-21 13:34:30 by prathap

Related Tufs

Kanavan Manaivi Vazhkkai  Husband

Kanavan Manaivi Vazhkkai Husband

default thumb image

1 2

Goddess Durga

Goddess Durga

saamiya silaiya

saamiya silaiya

A priest of Hindu Temple

A priest of Hindu Temple

Beeb song

Beeb song

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Related Tuf

Related Tuf

Related Tuf

Related Tuf

Aadhaar needed not must for

Aadhaar needed not must for

default thumb image

Arnold Schwarzenegger yet to sign

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.