1 2 6

குடல் புண்களை அழித்து இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் நாவல்

நாவல் பழத்தில் கால்சியம் அதிக அளவில் இருக்கிறது மேலும் சோடியம், தாமிரம் ஆகியவை கணிசமான அளவில் உள்ளது. வைட்டமின் பி1, பி2, பி6 ஒன்றாக உள்ள அரிதான பழம். 'கால்சியம், எலும்புகளுக்கு உறுதியைக் கொடுப்பதுடன், உடலை வலிமையாக்கும். ரத்தத்தைச் சுத்திகரித்து ரத்த விருத்தியடையச் செய்யும்.

2015-12-22 10:42:01 by sundu

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

In PSG hospital Coimbatore

In PSG hospital Coimbatore

Facts about FACEBOOK

Facts about FACEBOOK

Amazing Plant Photography

Amazing Plant Photography

I luv ice skating this

I luv ice skating this

default thumb image

Exclusive Interview with Simbu About

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Bankim Chandra Hazra of AITC

Bankim Chandra Hazra of AITC

Related Tuf

Related Tuf

Interesting wedding cake design

Interesting wedding cake design

default thumb image

Oil prices drop to 30

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.