சென்னை வெள்ள பாதிப்பு: ஆவணப்பட தலைப்பினால் சர்ச்சை

சென்னை வெள்ள பாதிப்பு: ஆவணப்பட தலைப்பினால் சர்ச்சை thehindu.com

‘Chennai Raped' என்ற வெள்ள பாதிப்பு குறித்த ஆவணப்படம் அதன் தலைப்புக்காக கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது.

2015-12-25 13:53:23 by Zhang Wei

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

What happens between us should

What happens between us should

Beautiful

Beautiful

Somalias Al Shabaab executes two

Somalias Al Shabaab executes two

default thumb image

Yesteryear actress Sadhana passes away

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

when we strive

when we strive

Rare picture of dhoni family

Rare picture of dhoni family

This is Love

This is Love

A view of a traffic

A view of a traffic

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.