சென்னை வெள்ள பாதிப்பு: ஆவணப்பட தலைப்பினால் சர்ச்சை

சென்னை வெள்ள பாதிப்பு: ஆவணப்பட தலைப்பினால் சர்ச்சை thehindu.com

‘Chennai Raped' என்ற வெள்ள பாதிப்பு குறித்த ஆவணப்படம் அதன் தலைப்புக்காக கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது.

2015-12-25 13:53:23 by Zhang Wei

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Abdur Rahim Ajmal of AIUDF

Abdur Rahim Ajmal of AIUDF

Redbud Tree

Redbud Tree

Somalias Al Shabaab executes two

Somalias Al Shabaab executes two

default thumb image

Yesteryear actress Sadhana passes away

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

These Pictures Will Melt Your

These Pictures Will Melt Your

Beautiful house

Beautiful house

two type of people in

two type of people in

Actor Karthi wedding photo

Actor Karthi wedding photo

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.