300

வரலாறு காணாத கனமழை வடக்கு இங்கிலாந்தை தடம் தெரியாமல் அழித்து இருக்கிறது. லாங்கஷைர் & யோர்க்‌ஷைரில் வசித்த மக்கள் வீடுகளில் இருந்து பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். மான்செஸ்டர் & லீட்ஸ் நதிகள் வழிந்தோடி வருகின்றது. இங்கிலாந்து, வேல்ஸ், ஸ்காட்லாந்தை பகுதிகளில் 300 வெள்ள அபாய எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன.

2015-12-27 15:50:37 by sundu

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Near Forest United Kingdom

Near Forest United Kingdom

Royal babys first photos Kate

Royal babys first photos Kate

Related Tuf

Related Tuf

Its a desert Do you

Its a desert Do you

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

We are grateful to share

We are grateful to share

default thumb image

111111111 111111111 12345678987654321It

Related Tuf

Related Tuf

Health tips

Health tips

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.