வெள்ளத்திற்கு பிறகு, 'ஜெ' வை பார்த்து ஒரு கேள்வி கூட கேக்க வழியில்லை இந்த ஊடகதிற்கு..
த்த்த்தூதூ... செருப்படி பதில்.

2015-12-27 17:15:40 by Sasi

Related Tufs

Harbhajan Singh in CSK Meme

Harbhajan Singh in CSK Meme

Neet Exam Meme

Neet Exam Meme

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

DMDK leader Vijayakanth wants those

Creativity At Its Peak

Creativity At Its Peak

Smoke everyday and get flat

Smoke everyday and get flat

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Our solar family  Sun

Our solar family Sun

3 Women Accuse Donald Trump

3 Women Accuse Donald Trump

Funny

Funny

Being happy goes wrong eveytime

Being happy goes wrong eveytime

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.