வெள்ளத்திற்கு பிறகு, 'ஜெ' வை பார்த்து ஒரு கேள்வி கூட கேக்க வழியில்லை இந்த ஊடகதிற்கு..
த்த்த்தூதூ... செருப்படி பதில்.

2015-12-27 17:15:40 by Sasi

Related Tufs

Harbhajan Singh in CSK Meme

Harbhajan Singh in CSK Meme

Neet Exam Meme

Neet Exam Meme

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

DMDK leader Vijayakanth wants those

Creativity At Its Peak

Creativity At Its Peak

Smoke everyday and get flat

Smoke everyday and get flat

Ultimate Funny Ad

Ultimate Funny Ad

Birth Life and End

Birth Life and End

user

Popular Tufs

Its not a beach with

Its not a beach with

The picture reveals its optical

The picture reveals its optical

This isnt a map just

This isnt a map just

Belive

Belive

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.