இதுக்கு இரண்டு பேரும் கீழ்தரம் என்று சொல்லலாமே..
எதற்கு ஒருவரை மட்டும் குறை சொல்றிங்க?

2015-12-30 20:32:53 by Sasi

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Kamal Haasan Recent Tweets

Kamal Haasan Recent Tweets

Universal truth

Universal truth

Just because I am strong

Just because I am strong

Best of 2015

Best of 2015

   800

800

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Gods Own Country Registers 594

Gods Own Country Registers 594

What is marriage

What is marriage

Kareena Kapoor Khan  Sidharth

Kareena Kapoor Khan Sidharth

Health Tips  Blood Sugar

Health Tips Blood Sugar

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.