இதுக்கு இரண்டு பேரும் கீழ்தரம் என்று சொல்லலாமே..
எதற்கு ஒருவரை மட்டும் குறை சொல்றிங்க?

2015-12-30 20:32:53 by Sasi

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Kamal Haasan Recent Tweets

Kamal Haasan Recent Tweets

Arvind Kejriwal Delhi Chief MinisterDesignate

Arvind Kejriwal Delhi Chief MinisterDesignate

love your mother

love your mother

Best of 2015

Best of 2015

   800

800

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

How Tsunami will travel after

How Tsunami will travel after

Related Tuf

Related Tuf

Airtel Funny Memes  Just

Airtel Funny Memes Just

Related Tuf

Related Tuf

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.