45 நாட்களுக்கு முன்னர் திருமணமானவர்: பதான்கோட்டில் வீரமரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர் குருசேவக் உடல் தகனம் - இளம் மனைவி, பெற்றோர் கண்ணீர்

45 நாட்களுக்கு முன்னர் திருமணமானவர்: பதான்கோட்டில் வீரமரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர் குருசேவக் உடல் தகனம் - இளம் மனைவி, பெற்றோர் கண்ணீர் thehindu.com

தீவிரவாதிகளுடன் சண்டையிட்டு வீர மரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர் குருசேவக்கின் உடல் நேற்று முழு ராணுவ மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டது.

2016-01-05 09:48:16 by Li Xia

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Mongolian Kids With Precious Animals

Mongolian Kids With Precious Animals

10 Tips That Make A

10 Tips That Make A

default thumb image

Related Tuf

Narendra Modi wishes BJP veteran

Narendra Modi wishes BJP veteran

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Dont wait for perfect moment

Dont wait for perfect moment

default thumb image

35

Superfoods For Healthy Pregnancy Brown

Superfoods For Healthy Pregnancy Brown

default thumb image

Related Tuf

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.