திமிங்கலங்கள் கரை ஒதுங்கியது ஏன்?- விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்கம்

திமிங்கலங்கள் கரை ஒதுங்கியது ஏன்?- விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்கம் thehindu.com

இப்பகுதியில் ஏதாவது சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தால், அணு உலையுடன் தொடர்புபடுத்தி பேசுவது வழக்கமாகிவிட்டது. தற்போது மின் உற்பத்தி நடைபெற வில்லை.

2016-01-13 09:19:47 by Karthick

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

default thumb image

Seemans speech in Jallikattu protest

default thumb image

UP horror 15yrold girl gang

Vivasayi

Vivasayi

default thumb image

Related Tuf

The Ashcovered spider web

The Ashcovered spider web

Memories are always special

Memories are always special

user

Popular Tufs

The clouds that look like

The clouds that look like

Amazon tribal chief Raoni of

Amazon tribal chief Raoni of

In all those years of

In all those years of

The Ashcovered spider web

The Ashcovered spider web

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.