திமிங்கலங்கள் கரை ஒதுங்கியது ஏன்?- விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்கம்

திமிங்கலங்கள் கரை ஒதுங்கியது ஏன்?- விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்கம் thehindu.com

இப்பகுதியில் ஏதாவது சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தால், அணு உலையுடன் தொடர்புபடுத்தி பேசுவது வழக்கமாகிவிட்டது. தற்போது மின் உற்பத்தி நடைபெற வில்லை.

2016-01-13 09:19:47 by Karthick

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Fact of the day

Fact of the day

Chandrasekaran C of AIADMK WINS

Chandrasekaran C of AIADMK WINS

Vivasayi

Vivasayi

default thumb image

Related Tuf

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

default thumb image

SL 844 150

Never hurt people who Love

Never hurt people who Love

1 Dead and 8 Injured

1 Dead and 8 Injured

Form Cauvery Management Board else

Form Cauvery Management Board else

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.