ஆங்கிலம் கற்காவிட்டால் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும்-இங்கிலாந்து பிரதமர் கேமரூன் எச்சரிக்கை tamilnewsbbc.com

இங்கிலாந்தில் குடியேறும் வெளிநாட்டினர் ஆங்கிலம் கற்காவிட்டால் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என பிரதமர் கேமரூன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இங்கிலாந்தில் தற்போது ஏராளமான வெளிநாட்டினர் குடியேற்ற உரிமை பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் தங்களது வாழ்க்கை துணை அதாவது கணவன் அல்லது மனைவியின் மூலம் குடியுரிமை விசா பெற்ற...
Originally Posted on ஆங்கிலம் கற்காவிட்டால் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும்-இங்கிலாந்து பிரதமர் கேமரூன் எச்சரிக்கை by பிரபாகரன் in தமிழ் நியூஸ் பிபிசி

2016-01-19 12:33:51 by Irene Fatima

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Vagai Chanderasekar of DMK WINS

Vagai Chanderasekar of DMK WINS

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

Related Tuf

HCL net up 11 percent

HCL net up 11 percent

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Perspective photography

Perspective photography

Hot Air Balloons of Cappadocia

Hot Air Balloons of Cappadocia

Pencil Drawing by Paul Cadden

Pencil Drawing by Paul Cadden

Happy Birthday DravidHere is why

Happy Birthday DravidHere is why

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.