கர்ப்பிணிகள் ‘பாராசிட்டமால்’ மாத்திரைகளை அதிகம் எடுத்துக் கொண்டால் குழந்தைக்கு ஆஸ்துமா ஆபத்து: ஆய்வில் தகவல் thehindu.com

கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் பாராசிட்டமால் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொண்டால் அது பிறக்கும் குழந்தைக்கு ஆஸ்துமா நோயை உருவாக்கும்...

2016-02-10 17:19:36 by Zhang Wei

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

default thumb image

Sudhir Kumar Alias Banty Choudhary

Fact of the day

Fact of the day

Brock Lesnar WWE Superstar

Brock Lesnar WWE Superstar

Happy Valentines Day Image

Happy Valentines Day Image

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

This freezeframe trapped my dog

This freezeframe trapped my dog

Exam Jokes

Exam Jokes

Good Morning With Beautiful Roses

Good Morning With Beautiful Roses

I dont know how people

I dont know how people

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.