கல்யாணமாகி நாளாவது மாசத்துல
எல்லா மனைவிகளும் வைக்கிற முதல் டெஸ்ட்...!
இன்னைக்கு சாம்பார்ல உப்பு
கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு.
சாப்டு பாத்து ஒன்னும்
சொல்லலைனா அவரு நமக்கு அடிமை.திட்டிட்டார்னா நாம அவர்க்கு அடிமை...!!

2016-03-17 08:19:59 by Vaishu

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

Wife

default thumb image

Related Tuf

Modi ji

Modi ji

Related Tuf

Related Tuf

Grape seeds can destroy cancerous

Grape seeds can destroy cancerous

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Atlantic road in norway

Atlantic road in norway

IND 271 100

IND 271 100

Related Tuf

Related Tuf

Leon Perkins 3 leans forward

Leon Perkins 3 leans forward

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.