பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி ரூ.1 லட்சம் கொண்டுசெல்ல அனுமதி?- தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலனை

பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி ரூ.1 லட்சம் கொண்டுசெல்ல அனுமதி?- தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலனை thehindu.com

தேர்தல் தொடர்பான சோதனைகளில், பொதுமக்கள், வியாபாரிகளின் பணம் ரூ.1 லட்சம் வரை பறிமுதல் செய்யாமல் விலக்கு அளிக்க பரிசீலனை.

2016-03-18 09:46:26 by Li Xia

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Creativity at the best

Creativity at the best

A Billion Salutes for the

A Billion Salutes for the

default thumb image

Related Tuf

Centre ready to provide paramilitary

Centre ready to provide paramilitary

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

default thumb image

Related Tuf

Hope to Meet Narendra Modi

Hope to Meet Narendra Modi

default thumb image

July Birthdays Celebrities Born

Beautiful Shot Photography

Beautiful Shot Photography

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.