பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி ரூ.1 லட்சம் கொண்டுசெல்ல அனுமதி?- தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலனை

பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி ரூ.1 லட்சம் கொண்டுசெல்ல அனுமதி?- தேர்தல் ஆணையம் பரிசீலனை thehindu.com

தேர்தல் தொடர்பான சோதனைகளில், பொதுமக்கள், வியாபாரிகளின் பணம் ரூ.1 லட்சம் வரை பறிமுதல் செய்யாமல் விலக்கு அளிக்க பரிசீலனை.

2016-03-18 09:46:26 by Li Xia

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Beautiful wall murals from around

Beautiful wall murals from around

Quinta da Regaleira Sintra

Quinta da Regaleira Sintra

default thumb image

Related Tuf

Centre ready to provide paramilitary

Centre ready to provide paramilitary

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Happy Jewish New Year

Happy Jewish New Year

How to Find the Median

How to Find the Median

default thumb image

Flying robots

Happy Kiss Day DP

Happy Kiss Day DP

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.