பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் இந்தியாவில் வாட்ஸ்அப்க்கு தடை? tamilnewsbbc.com

தகவல்களை பகிரும் செயலியான ‘வாட்ஸ்அப்’, உலகம் முழுவதும் 100 கோடிக்கும் மேற்பட்டோரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமீபத்தில், வாட்ஸ்அப், தனது செயலியில் சில மாற்றங்களை செய்தது. அதாவது, தனது செயலி மூலம் அனுப்பப்படும் தகவல்களை அனுப்புபவரும், அதை பெறுபவரும் மட்டுமே பார்க்க முடியும். சைபர் குற்றவாளிகளோ, இணையதளத்...

2016-04-13 14:08:51 by Zhang Wei

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Funny Love

Funny Love

Related Tuf

Related Tuf

Tamil new year

Tamil new year

Play and learn shutter speed

Play and learn shutter speed

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Life story of the Kishore

Life story of the Kishore

Ucapan Gong Xi Fa Cai

Ucapan Gong Xi Fa Cai

default thumb image

Mutharasan pays homage to Cho

Yelakkaai

Yelakkaai

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.