கோடையின் தொடக்கத்திலேயே உச்சத்தை தொட்ட வெப்பம்: மேலும் அதிகரிக்கும் என வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கை thehindu.com

தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு கோடையின் தொடக்கத்திலேயே மிக அதிக அளவாக வேலூரில் நேற்று 110.66 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது

2016-04-25 10:05:50 by Zhang Wei

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

default thumb image

How languages sound to others

Funny Meme

Funny Meme

default thumb image

2

default thumb image

I Loved itI am sure

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Dont answer your phone when

Dont answer your phone when

Kim Kardashian West  in

Kim Kardashian West in

default thumb image

Todays Chanakya apologises for getting

default thumb image

Related Tuf

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.