கோடையின் தொடக்கத்திலேயே உச்சத்தை தொட்ட வெப்பம்: மேலும் அதிகரிக்கும் என வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கை thehindu.com

தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு கோடையின் தொடக்கத்திலேயே மிக அதிக அளவாக வேலூரில் நேற்று 110.66 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது

2016-04-25 10:05:50 by Zhang Wei

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

young hero and his family

Leading Women Leaders Wants Abolition

Leading Women Leaders Wants Abolition

Elster Bird

Elster Bird

default thumb image

2

default thumb image

I Loved itI am sure

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Related Tuf

Related Tuf

Beautiful sunset photography

Beautiful sunset photography

Related Tuf

Related Tuf

Chennai Rain Season Meme

Chennai Rain Season Meme

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.